Tapuda Enerji Kimlik Belgesi olmadan konut ve iş yeri satışı

Tapuda Enerji Kimlik Belgesi olmadan konut ve iş yeri satışı uyarılarının ardından 01.01.2020 tarihi itibarı ile binalarda Enerji performans yönetmeliğinin uygulamasının başlayacağı alım/satım ve kira şerhi işlemleri aşamasında Enerji Kimlik Belgesinin varlığına ilişkin taraflardan sözlü beyan alınarak işlemler yapılabilecektir. 

Bahsi geçen alım satımlarda ve kira şerhi işlemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere tüm bina ve yapıların bulunduğu taşınmazlar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım/satım ve kira şerhi işlemlerinde tapuya işlem için başvuru esnasında binanın veya bağımsız bölümün Enerji Kimlik Belgesinin olup olmadığının sorulması taraflarca Enerji Kimlik Belgesinin var olduğunun beyan edilmesi halinde "Enerji Kimlik Belgesi vardır tarafıma verilmiştir." Şeklinde, eğer taraflarca Enerji Kimlik Belgesinin olmadığı beyan edilmişse "Enerji Kimlik Belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz " şeklinde başvuru belgesinin ilgili yerine başvuru esnasında veya en geç imza aşamasında tarafların sözlü beyanı alınıp imzalatılarak işlemlere yön verilmesi ayrıca Enerji Kimlik Belgesi ibrazının aranılmaması gerekmektedir. Buna göre alım/satım ve kira şerhi işlemlerinde tapuya başvuru esnasında binanın veya bağımsız bölümün Enerji Kimlik Belgesi olup olmadığı sorularak "evet vardır tarafıma verilmiştir " diyerek taraflarca sözlü beyan edilmesi halinde imzalar alınır.